Relacja z uroczystości wręczenia promocji doktorskich i habilitacyjnych

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych, która odbyła się 4 marca 2020 r. Prof. Robert Ciborowski, rektor UwB, otwierając uroczystość powiedział, że "jest to najważniejsza uroczystość uniwersytecka, która pokazuje, jak uczelnia się rozwija. Promocje doktorskie i habilitacyjne są pokazem siły naukowej uniwersytetu".

W sumie w ciągu minionego roku awans naukowy uzyskało na największej podlaskiej uczelni 76 osób. UwB nadał 12 stopni doktora habilitowanego i 64 stopnie doktora.

Uniwersytet w Białymstoku ma uprawnienia do habilitowania w 7 dyscyplinach (nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, ekonomia i finanse, historia, pedagogika, nauki prawne). Uczelnia może też doktoryzować w zakresie 11 dyscyplin (ekonomii i finansów, nauk prawnych, pedagogiki, historii, nauk socjologicznych, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk fizycznych, nauk biologicznych, nauk chemicznych oraz filozofii.

Relacja jest dostępna na kanale Podlaskiej Akademickiej Telewizji Internetowej. galeria zdjęć z wydarzenia