Roczne stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku dla mgr Wiesława Wróbla z Biblioteki Uniwersyteckiej

Data wydarzenia 11-01-2018

Mgr Wiesław Wróbel z Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia otrzymał roczne stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku dla twórców profesjonalnych na 2018 r. Kwota w wysokości 15 tys. zł zostanie wykorzystana na przygotowanie i wydanie drukiem książki p. "Świętojańska. Historia jednej ulicy".

Jak wskazuje tytuł, książka będzie poświęcona historii ul. Świętojańskiej do 1939 r. Zostaną w niej omówione historie poszczególnych nieruchomości, budynków, rodzin, przedsiębiorstw czy instytucji, które istniały i funkcjonowały przy tej ulicy przed II wojną światową.

Książka pomyślana jest jako kontynuacja serii zapoczątkowanej monografią poświęconą ul. Kilińskiego, wydaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan w 2016 również w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku.

Gratulujemy!

Stypendium otrzymała również dr hab. Marzanna Morozewicz - http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/dr-hab-marzanna-morozewicz-otrzymala-roczne-stypendium-na-artystyczny-projekt/75583adf 

Więcej na temat stypendiów: https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/stypendia-dla-tworcow-profesjonalnych-1.html