Rozprawa doktorska dr Edyty Muchy, obroniona na Wydziale Prawa UwB, wyróżniona

Data wydarzenia 22-01-2020

Rozprawa doktorska autorstwa dr Edyty Muchy pt. „Nielegalna produkcja alkoholu – problematyka prawno-kryminalistyczna”, obroniona na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego, prof. UwB, została doceniona. Otrzymała wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. dr. Jana Zygmunta Robla, zorganizowanym przez Radę Naukową Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna.

Uroczystość wręczenia dyplomu odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. w siedzibie Instytutu w Krakowie.

 


Nagroda imienia Dra Jana Zygmunta Robla została ustanowiona przez Radę Naukową Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna  w Krakowie w 1992 r. w trzydziestolecie śmierci dra Jana Zygmunta Robla. Przyznawana jest corocznie za najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, licencjacką lub dyplomową w dziedzinie nauk sądowych. Nagrodę ustanowiono celem popularyzacji nauk sądowych, szczególnie zagadnień współczesnej kryminalistyki, chemii, toksykologii, biologii, genetyki, psychiatrii i psychologii sądowej, a także rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych oraz promocji autorów najciekawszych prac z tych dyscyplin.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.


Fot. – archiwum prywatne