Rusza rekrutacja na Uniwersytet w Białymstoku. Na kandydatów czeka ponad 4300 miejsc

Data wydarzenia 01-06-2021

4340 miejsc przygotował Uniwersytet w Białymstoku dla studentów, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2021/2022. W ofercie największej podlaskiej uczelni jest w sumie 38 kierunków humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych. Rekrutacja rusza we wtorek, 1 czerwca. Kandydaci mogą się zapisywać w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

 

 

STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Tegoroczni maturzyści na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych mają do wyboru 33 kierunki. Warto pamiętać, że na kierunku filologia mogą wybierać spośród 10 modułów specjalizacyjnych z filologii obcych: angielskiej, francuskiej, rosyjskiej. Nowością jest kierunek prawo i podatki w biznesie na Wydziale Prawa - będzie realizowany na studiach niestacjonarnych.
Na studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich na przyszłych studentów czeka w sumie 2935 miejsc (2365 na studiach stacjonarnych oraz 570 na niestacjonarnych).

STUDIA II STOPNIA

Z kolei kandydaci na studia II stopnia mogą na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wybierać spośród 30 kierunków, przy czym na kierunku filologia do wyboru są 3 moduły specjalizacyjne: filologia angielska, filologia angielska z elementami translatoryki oraz filologia rosyjska – przekładoznawstwo. Na tym poziomie studiów także jest nowość: Wydział Prawa zaprasza na kierunek doradztwo podatkowe i administracja skarbowa na studiach niestacjonarnych.
Na studiach II stopnia UwB przygotował łącznie 1405 miejsc (975 na studiach stacjonarnych i 430 na niestacjonarnych).

REJESTRACJA

Zapisy podczas rekrutacji podstawowej na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie potrwają w tym roku do 7 lipca. Wyniki kandydaci poznają 16 lipca, w systemie IRK, i wtedy rozpocznie się przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych. W razie niewypełnienia limitów na poszczególnych kierunkach, kwalifikowane będą kolejne osoby z najwyższą liczbą punktów. 

Kandydaci na studia II stacjonarne stopnia mają czas na rejestrację do 25 lipca. Wyniki ich postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 30 lipca.

Nieco później, bo do 6 sierpnia potrwa rejestracja w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Tamtejszy Wydział Ekonomiczno-Informatyczny oferuje 3 kierunki na studiach stacjonarnych: ekonomię, europeistykę oraz informatykę. Ogłoszenie wyników w ramach rekrutacji podstawowej zaplanowane jest na 9 sierpnia.

Zapisy na studnia niestacjonarne potrwają na Uniwersytecie w Białymstoku do 16 września.

INFORMACJE

Wszystkie potrzebne informacje oraz mnóstwo ciekawostek o uniwersytecie kandydaci znajdą na stronie internetowej uczelni - wystarczy wejść na Wirtualne Drzwi Otwarte lub do strefy Kandydata. Pomocą służą też pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji