Ruszają zapisy do I edycji projektu „Start-Up Academy”

Data wydarzenia 27-09-2018

Uniwersytet w Białymstoku zaprasza uczniów klas 5, 6, 7 oraz 8 szkół podstawowych z województwa podlaskiego do udziału w I edycji projektu „Start-Up Academy”. Rekrutacja potrwa od 1 do 12 października 2018 roku. Partnerem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB. Wśród prowadzących znajdą się m.in. dydaktycy z dwóch uniwersyteckich wydziałów (ekonomii i zarządzania oraz historyczno-socjologicznego), wykwalifikowani trenerzy i przedsiębiorcy.

Podczas zajęć i warsztatów dzieci będą rozwijać kompetencje, które przydadzą im się nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w przyszłości, w życiu zawodowym. To m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów czy pracy w zespole.

Ścieżka edukacyjna projektu zakłada realizację trzech modułów: Współpracuję – Myślę – Rozwiązuję; ABC Przedsiębiorczości; Mój własny start-up – od pomysłu do wdrożenia.

Program zajęć obejmuje 74 godziny lekcyjne, podzielone na 11 sobotnich spotkań. Uczniowie będą pracować w grupach, mają zagwarantowane posiłki i materiały edukacyjne. Czeka ich też wyjazd do Warszawy, gdzie m.in. spotkają się z przedsiębiorcami prowadzącymi własne start-upy.

- Swoistym podsumowaniem projektu będzie gala, podczas której uczniowie zaprezentują swoje pomysły na start-upy przed przedstawicielami biznesu, inwestorami, ekspertami z zakresu innowacji – zapowiada dr Magdalena Owczarczuk z Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB, koordynatorka projektu. - Wyłoniony i nagrodzony zostanie najbardziej innowacyjny pomysł.

Pomysłodawcy projektu pomyśleli też o rodzicach uczniów. Zaplanowali im cykl zajęć warsztatowych z zakresu rozwijania kompetencji wychowawczych i społecznych - „O wspieraniu talentów i zdolności dzieci”.

Projekt potrwa 2 lata, w sumie weźmie w nim udział 144 uczniów. Na jego realizację UwB zdobył dofinansowanie - ponad 343 tys. zł - w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

Informacje o projekcie i zasadach rekrutacji można znaleźć na jego stronie internetowej pod adresem http://www.weiz.uwb.edu.pl/start-up-academy. Dodatkowych informacji udziela biuro projektu - tel. 85 745 77 26.