Ruszyła rekrutacja na Uniwersytet w Białymstoku. Na kandydatów czeka blisko 4200 miejsc.

Kandydaci na studentów Uniwersytetu w Białymstoku mogą już zapisywać się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Największa podlaska uczelnia w roku akademickim 2020/2021 przygotowała 4180 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, a także jednolitych magisterskich. W ofercie UwB jest w sumie 36 różnych kierunków studiów.

Tegoroczni maturzyści na studiach stacjonarnych mają do wyboru 32 kierunki, od matematycznych i przyrodniczych, przez społeczne, po humanistyczne. Na studiach I stopnia są 2 nowości:  jakość i bezpieczeństwo środowiska na Wydziale Chemii, a także mikrobiologia na Wydziale Biologii. Istotna zmiana dotyczy oferty kształcenia pedagogicznego na Wydziale Nauk o Edukacji. Od tego roku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika resocjalizacyjna to osobne kierunki, a nie specjalności na pedagogice. Te studia są trzyletnie. Kandydaci mają do wyboru także pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, a także pedagogikę specjalną, które od ubiegłego roku realizowane są w formie pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich.

W sumie na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich do dyspozycji kandydatów mamy 2250 miejsc.

Natomiast na studiach stacjonarnych II stopnia kandydaci mogą wybierać spośród 22 kierunków, przy czym na kierunku filologia do wyboru są 3 moduły specjalizacyjne: filologia angielska, filologia angielska z elementami translatoryki oraz filologia rosyjska – przekładoznawstwo. Nowością jest kierunek biologia z przygotowaniem pedagogicznym oferowany na Wydziale Biologii.
W sumie na studiach II stopnia UwB przygotował 960 miejsc.

Rekrutacja podstawowa na studia stacjonarne potrwa w tym roku do 13 sierpnia. Wyniki kandydaci poznają 21 sierpnia i wtedy rozpocznie się przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych. W razie niewypełnienia limitów na poszczególnych kierunkach, kwalifikowane będą kolejne osoby z najwyższą liczbą punktów. 

Podczas przyjmowania dokumentów zastosowane zostaną niezbędne środki ostrożności, tak, by ograniczyć do minimum kontakty bezpośrednie kandydatów z  pracownikami uczelni i aby w komisjach rekrutacyjnych nie gromadziło się jednocześnie zbyt wiele osób. Szczegółowe wytyczne osoby zakwalifikowane otrzymają w późniejszym terminie.

Zapisy na studnia niestacjonarne potrwają do 15 września. Tu na chętnych czeka 970 miejsc.


WIRTUALNE DNI OTWARTE UwB