„Ryszard Kaczorowski 1919-2010” - otwarcie wystawy

Data wydarzenia 05-04-2016

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku zaprasza na uroczyste spotkanie w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w 6. rocznicę katastrofy smoleńskiej i otwarcie wystawy „Ryszard Kaczorowski 1919-2010”. 

Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. K. Ciołkowskiego 1J, wUniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy (Instytut Biologii - parter). 

Sympozjum: „O Prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim w  6. rocznicę katastrofy smoleńskiej” odbędzie się w sali 2003 (budynek Biologii – I piętro). 

Program: (pobierz)