Seminarium na Wydziale Fizyki

Data wydarzenia 14-11-2016

Fizycy zapraszają 15 listopada na seminarium pt.: „Dynamika materii skondensowanej z wykorzystaniem relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego”. Gościnnie wystąpi z wykładem dr hab. Danuta Kruk, prof. UWM z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Relaksometria Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ) jest unikalną metodą eksperymentalną umożliwiającą badanie mechanizmów procesów dynamicznych na poziomie molekularnym (atomowym).  

Podczas wykładu dr hab. Danuta Kruk, prof. UWM przedstawi zastosowania relaksometrii MRJ w badaniach własności dynamicznych materii skondensowanej poczynając od prostych cieczy molekularnych, poprzez układy jonowe, makromolekuły i polimery, do złożonych ciał stałych. Poda też przykłady aplikacji medycznych tej metody oraz przykłady jej zastosowania w badaniach jakości żywności.

Seminarium odbędzie się na Wydziale Fizyki, w Kampusie UwB przy ul. Ciołkowskiego (sala 2011). Początek godz. 13.15