Seminarium u fizyków

Data wydarzenia 04-01-2017

10 stycznia podczas seminarium na Wydziale Fizyku UwB mgr Artur Kobus, absolwent fizyki UwB, wygłosi referat przygotowany we współpracy z prof. Janem L. Cieślińskim, pt.: Powierzchnie pseudosferyczne i algebry Clifforda.

Mgr Artur Kobus pracuje obecnie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12:15 w budynku Wydziału Fizyki (kampus UwB, ul. Ciołkowskiego, sala 2011). 

Referat dotyczyć będzie równania Sinus-Gordona, które jest związane  z geometrią pseudosferyczną. Zazwyczaj jednak, w kontekście teorii układów całkowalnych, jest ono ujmowane jako zagadnienie we współrzędnych asymptotycznych. W referacie omówione zostaną najważniejsze własności powierzchni solitonowych generowanych przez równanie Sinus-Gordona we współrzędnych krzywiznowych.Krótko przedstwione też będą warunki zgodności układu, jego para Laxa spin(4), a także więzy algebraiczne jednoznacznie wyznaczające tę parę.