Seminarium z kryminologii prowadzone metodą sokratyczną - w kwietniu na Wydziale Prawa

Data wydarzenia 23-03-2017
Wydział Prawa zaprasza na seminarium z kryminologii prowadzone metodą sokratyczną, którym pokieruje dr hab. Sławomir Redo,
wykładowca i starszy doradca w Akademickiej Radzie Naukowej ds. Systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Seminarium odbędzie się w dniach: 20-26 kwietnia 2017 r. 

Dr hab. Sławomir Redo, bazując na swoim 30. letnim doświadczeniu  w pracy w ONZ w zakresie przeciwdziałania przestępczości  na świecie,  od  kilku lat  prowadzi interdyscyplinarny kurs o nazwie TheUnited Nations and Crime Prevention na uniwersytetach w Austrii, Chinach i Polsce. 
 
 
Metoda sokratyczna - we współczesnej pedagogice prawniczej metoda ta jest jedną z wielu możliwych interaktywnych sposobów pozyskiwania wiedzy. Można ją opisać jako rozstrzyganie problemu poprzez wcielenie się w rolę „adwokata diabła”. Wiedzę nabywa się przez dialog, a nie przez instruktażowe pamięciowe opanowanie materiału. Przez 12 godzin seminarium uczestnicy dyskutują nad kazusem obejmującym sześć kwestii kryminologicznych z zakresu międzynarodowej i międzykulturowej problematyki zapobiegania przestępczości. Celem warsztatów jest uruchomienie samodzielnej motywacji, ułatwiającej podołanie ONZ-owskiemu planowi zrównoważonego rozwoju społecznego, który ta organizacja wdraża w latach 2016-2030. 
 
Uczestnicy seminarium otrzymują dyplom jego ukończenia, wydany przez Academic Council on the United Nations System (ACUNS). Ponadto, osoby, które uzyskają najwyższą ocenę w końcowym teście („5” na skali 1-5), będą miały prawo do uzyskania pisemnej rekomendacji prowadzącego Seminarium.
 
Seminarium odbędzie się w terminie 20-26 kwietnia 2017 r., zajęcia będą odbywać się w czterech blokach po trzy godziny każdy. Więcej szczeółów znajdziesz tutaj: http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/news.php?n=2334&npage=3