Spotkania z kognitywistyką w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Data wydarzenia 15-05-2017

9 maja w Instytucie Chemii UwB (kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1), w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki odbędą się kolejne Spotkania z Kognitywistyką (godz. 17:00, sala 2001). Będziemy gościć dwóch prelegentów. Prof. Maciej Trojan przedstawi wykład "Mentalne podróże w czasie u innych gatunków zwierząt", a następnie prof. Adriana Schetz odpowie na pytanie "Czy oprócz człowieka inne zwierzęta także są samoświadome?" 

Maciej Trojan - profesor nadzwyczajny i szef zakładu etologii i psychologii porównawczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.Wśród zainteresowań naukowych wymienia między innymi: psychologię porównawczą, etologię poznawczą, psychologię ewolucyjną oraz zagadnienia związane z procesami ewolucji świadomości, myślenia, rozwiązywania problemów, teorią umysłu, mentalnymi podróżami w czasie, kompetencjami numerycznymi u zwierząt oraz ewolucją zachowań prospołecznych. 

Adriana Schetz - profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród zainteresowań badawczych wymienia między innymi filozofię umysłu, kognitywistykę, filozofię psychologii i szczególnie problem percepcji, świadomości i poznania zwierząt. 

Serdecznie zapraszamy!