Spotkanie informacyjne dotyczące Działań Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu Horyzont 2020

Data wydarzenia 04-03-2019

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Działań Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu Horyzont 2020.

Działania te wspierają naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych.

 


Termin spotkania: 08.03.2019 r. godz. 10:00 - 12:30.

Miejsce spotkania: sala Rady Wydziału Informatyki, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, I piętro s. 128.

Do kogo skierowane: naukowcy na każdym etapie kariery, a przede wszystkim kierownicy jednostek naukowych, którzy zainteresowani są rozwojem kadry jednostek.


Rejestracja oraz więcej informacji znajdą Państwo na stronie
Regionalnego Punktu Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku.