Spotkanie kandydatów na Rektora z Elektorami i innymi członkami społeczności akademickiej oraz zebranie wyborcze Kolegium Elektorów w celu wyboru Rektora UwB

Data wydarzenia 05-04-2016

Uczelniana Komisja Wyborcza i Przewodniczący Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informują, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. (środa) w auli Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ul. Warszawskiej 63: 

 

  • o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie kandydatów na Rektora z Elektorami i innymi członkami społeczności akademickiej
  • o godz. 12.00  odbędzie się zebranie wyborcze Kolegium Elektorów w celu wyboru Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

Ogłoszenie: (pobierz)