Spotkanie poświęcone pamięci Ofiar katastrofy smoleńskiej

Data wydarzenia 04-04-2019

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia zaprasza na doroczne, uroczyste spotkanie poświęcone pamięci Ofiar katastrofy smoleńskiej z województwa podlaskiego. Jest ono o tyle szczególne, że w tym roku przypada 100. rocznica urodzin Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku (aula 1056, kampus przy ul. Ciołkowskiego).

Sylwetki Ofiar katastrofy smoleńskiej związanych z Podlasiem przybliżą w swoich wystąpieniach uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku. Uczestnicy spotkania będą też mogli wysłuchać prelekcji dr. hab. Adama Cz. Dobrońskiego, emerytowanego profesora UwB, który opowie o białostoczanach na emigracji w Londynie. Zaplanowana jest również projekcja filmu pt. „Para Prezydencka”. Nagranie  pochodzi z archiwum prywatnego rodziny Państwa Kaczorowskich, przekazanego Bibliotece Uniwersyteckiej UwB.

Podczas spotkania zostaną ogłoszone wyniki tegorocznego konkursu „Ryszard Kaczorowski – białostoczanin, Ostatni Prezydent II RP na Uchodźstwie”. Konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku i  okolicznych miejscowości. Odbędzie się tego samego dnia, czyli 9 kwietnia, o godz. 10.00 – także w auli Wydziału Matematyki i Informatyki. Uczniowie będą rozwiązywali złożony z 40 pytań test dotyczący życia i działalności Ryszarda Kaczorowskiego. Trójka zwycięzców otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez patronów konkursu: Panią Prezydentową Karolinę Kaczorowską, prezydenta Białegostoku prof. Tadeusza Truskolaskiego i rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. Roberta Ciborowskiego.

Po zakończeniu uroczystości będzie można zwiedzić Gabinet Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego - Ostatniego Prezydenta II RP na Uchodźstwie, mieszczący się w kampusie UwB. Gości oprowadzi po nim dr hab. Adam Cz. Dobroński, honorowy kustosz Gabinetu.Program:
I.Powitanie przybyłych gości.
II.Przypomnienie sylwetek Ofiar katastrofy smoleńskiej związanych z województwem podlaskim -wystąpienia uczniów z Zespołu Szkół Handlowo--Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.
III.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
IV.Wystąpienia zaproszonych gości - wspomnienia o Prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim.
V.„Białostoczanie na emigracji w Londynie" -wystąpienie dra hab. Adama Cz. Dobrońskiego, prof. UwB.
VI.Projekcja filmowa: „Para Prezydencka" z Archiwum Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

9 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Matematyki i Informatyki w sali 1056 przy ul. K. Ciołkowskiego 1M rozpocznie się 2. edycja konkursu wiedzy „Ryszard Kaczorowski - białostoczanin, Ostatni Prezydent II RP na Uchodźstwie".