Spotkanie Rady Konsultacyjnej

Zbliżający się jubileusz funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku, plany związane z budowaniem i rozwijaniem relacji uczelni z jej absolwentami – to najważniejsze tematy pierwszego posiedzenia nowej Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkanie odbyło się 22 kwietnia 2021 r. w formule online.

Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym rektora. Ma doradzać władzom uczelni w szczególności w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej UwB oraz programów kształcenia do potrzeb współczesnej gospodarki w regionie i oczekiwań pracodawców.

Jak mówił podczas pierwszego spotkania prof. Robert Ciborowski - rektor Uniwersytetu w Białymstoku, liczy, że członkowie Rady Konsultacyjnej będą recenzować bieżącą działalność uczelni i wspierać ją swoimi pomysłami.

Rada Konsultacyjna w swoim aktualnym składzie została powołana w lutym 2021 r. na okres do 31 sierpnia 2024 r. Zasiadają w niej osoby, które ukończyły studia na UwB (lub Filii UW w Białymstoku). To dr hab. Agata Adamczyk – absolwentka biologii, dr Marta Białobrzeska − absolwentka filologii polskiej, Grzegorz Kuczyński − absolwent historii, gen. bryg. Dariusz Łuczak – absolwent prawa, Adam Petelski – absolwent pedagogiki, Dorota Katarzyna Sokołowska – absolwentka filologii polskiej, Anna Wojtan – absolwentka ekonomii.