Storczyki tematem międzynarodowej konferencji w Instytucie Biologii

Data wydarzenia 30-05-2018

W dniach 28 maja – 1 czerwca 2018 r. w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa (6th International Orchid Workshop), poświęcona wyjątkowej grupie roślin jaką są storczyki. Jest ona organizowana przez pracowników Zakładu Ekologii Roślin, którzy od blisko 30 lat badają krajowe storczyki. Konferencja jest kontynuacją poprzednich spotkań, które odbywały się w Holandii, Estonii, Czechach, Rosji i Włoszech. Do Białegostoku przyjechali naukowcy z 6 kontynentów. W uroczystym otwarciu spotkania wziął udział dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB - prorektor ds. kształcenia.

Uroda storczyków wzbudzała zainteresowanie i zachwyt ludzi już od starożytności. Są one obecnie uprawiane na masową skalę, powszechnie dostępne w kwiaciarniach i stanowią stały element naszych mieszkań. Nie wszyscy jednak wiemy, że występują one w stanie dzikim również w Polsce - na łąkach, torfowiskach i w lasach. W naszym kraju występuje około 50 gatunków storczyków, a na całym świecie 20-30 tysięcy. Grupa ta odznacza się niespotykaną wśród innych różnorodnością budowy kwiatów, szeroką paletą barw oraz niezwykłymi relacjami z zapylaczami. Z tego powodu storczyki stanowią interesujący obiekt badań dla naukowców z różnych dziedzin biologii. Rośliny te są jednocześnie jedną z grup najbardziej zagrożonych wyginięciem, głównie z powodu działalności człowieka.

Zainteresowanie naukowców storczykami zakorzenione jest w XIX-wiecznych pracach Darwina, który był ich pasjonatem i prekursorem badań tej fascynującej grupy. Od tego czasu, przez blisko 150 lat, badacze kontynuując jego dzieło, opisali nieznane dotąd gatunki storczyków i wyjaśnili mechanizmy ich ewolucji. Jednym z bardziej interesujących aspektów jest badanie relacji między storczykami i ich partnerami – zapylaczami i współżyjącymi z nimi grzybami. Wiedza na temat biologii i ekologii storczyków jest podstawą współczesnej ochrony. Pozwala zaplanować efektywne działania, mające na celu zachowanie tej szczególnej grupy roślin. Wszystkie te zagadnienia są prezentowane w trakcie wystąpień uczestników 6th International Orchid Workshop.

Organizowana przez Zakład Ekologii Roślin konferencja jest też doskonałą okazją przedstawienia naszym gościom osiągnięć badaczy Uniwersytetu w Białymstoku oraz nawiązania międzynarodowej współpracy. Umożliwia także poznanie wyjątkowo cennego przyrodniczo i kulturowo regionu Polski.

 


Międzynarodowa konferencja naukowa: 6th International Orchid Workshop – zadanie finansowane w ramach umowy 550/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.