Studenci i naukowcy z wileńskiego wydziału UwB odwiedzą polskie uczelnie

Data wydarzenia 25-05-2016
Pojadą na Uniwersytet Gdański i spotkają się członkami koła naukowego w Szkole Głównej Handlowej. Studenci i pracownicy naukowi Wydziału Ekonomiczno- Informatycznego UwB w Wilnie otrzymali grant, dzięki któremu będą mogli przyjechać do Polski i odwiedzić swoich partnerów z polskich uczelni.

Na organizację wizyt zamiejscowy wydział Uniwersytetu w Białymstoku dostał 60 tys. zł w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pieniądze pokryją koszty podróży i pobytu w Polsce. Gdyby nie dotacja, wileńskiego wydziału UwB nie byłoby stać na organizację takich wypraw.

Program będzie obejmował przede wszystkim liczne wydarzenia naukowe: udział w konferencji, seminarium naukowym, debaty oksfordzkie, wymianę publikacji, przedstawienie wyników badań. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie ma zawarte porozumienie o współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Kilkuletnie kontakty łączą też członków Koła Naukowego Studentów Ekonomii im. Friedricha Augusta von Hayeka funkcjonującego na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie ze Studenckim Kołem Naukowym Badań nad Konkurencyjnością SGH. Do tej pory jednak naukowcy i studenci bardzo rzadko mieli okazję się spotykać. Ministerialny grant umożliwi bezpośrednie kontakty żaków i kadry akademickiej. W sumie w dwóch wyjazdach do Polski weźmie udział 12 nauczycieli akademickich i ponad 30 studentów.

Podczas odwiedzin w naszym kraju nie zabraknie też spotkań z polską kulturą, tradycjami i historią – planowane są wizyty w instytucjach kultury. Celem projektu „Umacnianie kontaktów wykładowców i studentów Wydziału Ekonomiczno-informatycznego w Wilnie z partnerami w Polsce” jest bowiem nie tylko rozwój więzi z Polską, ale też kultywowanie polskości, doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich oraz doskonalenie umiejętności językowych studentów poprzez kontakty młodzieżowe i naukowe.

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku powstał w 2006 roku. Aktualnie na trzech kierunkach kształci się tam 440 studentów, z których większość ma polskie korzenie.