Studenci z Erasmus+ na polskiej kolacji wigilijnej

Data wydarzenia 19-12-2016

Studenci zagraniczni, studiujący na UwB w ramach programu Erasmus+, spotkali się na uroczystej kolacji wigilijnej. Wziął w niej udział także prorektor UwB ds. rozwoju i wpsółpracy międzynarodowej prof. UwB dr hab. Mariusz Popławski. Było tradycyjnie (choć dla naszych zagranicznych studentów także nieco egzotycznie), ciepło i serdecznie. 

Prorektor Mariusz Popławski zachęcał studentów do czynnego udziału w wydarzeniach związanych z obchodami 20-lecia UwB w 2017 roku. Jednocześnie podkreślił istotną rolę studentów programu Erasmus+ w promowaniu naszej uczelni w innych krajach oraz zapewnił o podejmowaniu przyszłych działaniach na rzecz zwiększania ilości oferowanych kursów w języku angielskim.

Kolejnym punktem spotkania było wzajemne składanie życzeń połączone z polską tradycją łamania się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy wydziałowi, pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej zajmujący się obsługą programu Erasmus+, przedstawiciele Parlamentu Studentów oraz członkowie studenckiej organizacji ESN.