Studenci z Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczynają doroczną Akcję Płotki

Data wydarzenia 06-04-2018

Studenci z Koła Naukowego Biologów UwB ponownie ruszają na pomoc płazom migrującym do miejsc rozrodu na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. W ciągu 3 najbliższych weekendów (poczynając od 7-8 kwietnia) będą pomagać żabom, ropuchom czy traszkom bezpiecznie pokonywać Carską Drogę.

Wzdłuż tej trasy stanęło już 400 metrów płotków wykonanych z agrowłókniny, uniemożliwiających żabom, ropuchom czy traszkom wyjście na jezdnię. Przy płotkach wkopane są wiaderka, do których wpadają wędrujące płazy. Kontrole wiaderek przeprowadzane są dwukrotnie w ciągu doby. W dni robocze dyżury pełnią pracownicy BPN, który realizuje akcję wspólnie ze studentami, w weekendy – żacy z UwB. To ok. 30 osób, głównie studenci biologii i ochrony środowiska. Jak mówią organizatorzy, spodziewają się też wsparcia wolontariuszy z innych podlaskich uczelni.

Odcinek tzw. Carskiej Drogi, między Osowcem i Laskowcem, został wybrany nieprzypadkowo. Trakt ten przecina m.in. Bagno Ławki. Z badań biologów, prowadzonych w tym miejscu od kilku lat wynika, że co roku ginie tam bardzo wiele zwierząt. Wśród nich – także objęte ochroną płazy, które są obecnie najszybciej wymierającą grupą kręgowców.

- Jednym z powodów są właśnie bariery w postaci dróg. Na drodze, którą przejeżdża ok. 50 samochodów na godzinę, podczas wiosennych wędrówek może zginąć nawet połowa wędrujących tamtędy płazów – mówi dr Adam Hermaniuk, opiekun sekcji herpetologicznej Koła Naukowego Biologów UwB.

Celem Akcji Płotki jest jednak nie tylko doraźne ratowanie zwierząt.

- Przy okazji studenci zbierają wiele przydatnych danych: o liczbie płazów, składzie gatunkowym, wielkości, stadium rozwojowym bytujących w rejonie Carskiej Drogi osobników. Ta wiedza przydaje się nie tylko do celów naukowych. Uzyskujemy dane na temat skali migracji, co pośrednio związane jest ze stanem populacji tych zwierząt.  Jest to bardzo ważne przy planowaniu strategii ochrony płazów w Biebrzańskim  Parku Narodowym – tłumaczy Aleksandra Mieczkowska z Koła Naukowego Biologów UwB.

Przez trzynaście lat, od 2002 do 2014 roku, studenci ratowali płazy w okolicy wsi Baciuty na trasie Białystok – Wysokie Mazowieckie, w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego.

- Zebrane przez nas dane zostały wykorzystane do przygotowania projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda. Organizacja dostała dofinansowanie z unijnego programu LIFE+ i dzięki temu na trasie przecinającej narwiańskie rozlewiska powstało 800 metrów stałych przepustów pod drogą – przypomina dr Adam Hermaniuk.

Studencką bazą podczas Akcji Płotki będzie należąca do Uniwersytetu w Białymstoku Terenowa Stacja Naukowo-Dydaktyczna w Gugnach, która znajduje się właśnie na terenie BPN.

Autorzy zdjęć: dr Krzysztof Deoniziak (Instytut Biologii UwB), Aleksandra Mieczkowska (Koło Naukowe Biologów UwB).