Stypendystka programu Marie Sklodowska-Curie Actions z wizytą na UwB

W dniach 21-22 lutego 2022 r. na Uniwersytecie w Białymstoku gościła dr Katherina French ze School of History, Archaeology and Religion, Cardiff University (Wielka Brytania). Spotkała się m.in. z prof. dr hab. Izabelą Święcicką – prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Dr Katherina French kieruje projektem BONZ (Baltic Paganism, Osteology and New Evidence from Zooarchaeology), realizowanym w ramach stypendium Marii Skłodowskiej-Curie ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest rozpoznanie roli różnych gatunków zwierząt, w tym koni, w obrzędach i rytuałach ludów bałtyjskich zamieszkujących południowo-wschodnią strefę nadbałtycką w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Jedną z nowatorskich metod projektu jest analiza strontu zawartego w zębach koni składanych w ofierze na cmentarzyskach bałtyjskich, na terytoriach obecnej północno-wschodniej Polski, Obwodu Kaliningradzkiego i Litwy. Umożliwi ona stwierdzenie, czy zwierzęta te pochodziły z miejscowych populacji tarpana czy też były sprowadzane z zewnątrz w celach rytualnych.

Uniwersytet w Białymstoku, jako partnera w projekcie, reprezentuje dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB. Dr Katherina French przeprowadziła analizę i pobrała próbki do dalszych badań z kości zwierzęcych odkrytych w jamach ofiarnych i grobach na cmentarzysku z pierwszych wieków naszej ery w Paprotkach Kolonii (st. 1) w powiecie giżyckim, przechowywanych w zbiorach Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki zaangażowaniu prof. Karczewskiego źródła faunistyczne na potrzeby projektu udostępniły również: Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Działy Archeologii Muzeum Podlaskiego, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

W spotkaniu z dr French, jakie 22 lutego odbyło się w rektoracie UwB, uczestniczyli prof. dr hab. Izabela Święcicka, dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB oraz mgr Anna Maj – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej.

Więcej o projekcie BONZ:
https://cordis.europa.eu/project/id/893072
https://www.thebonezproject.co.uk/people