Święto polskiej nauki i polskich naukowców. Na UwB jest ich prawie 800

Data wydarzenia 19-02-2020

19 lutego 2020 r. po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. Jak mówi prof. Izabela Święcicka, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku, nauka i naukowcy zasługują na swój dzień w kalendarzu.

Zgodnie z ustawą przyjętą w styczniu bieżącego roku przez Sejm RP, Dzień Nauki Polskiej ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika, w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii.

- Ludwik Pasteur, uznawany za twórcę mikrobiologii, powiedział „Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.” Są to bardzo słuszne słowa, jednakże naukowcy mają swoje ojczyzny. Cieszę się, że polska nauka ma swoje święto, gdyż ten dzień jest również świętem wszystkich ludzi zaangażowanych w naukę – mówi prof. Izabela Święcicka, mikrobiolog, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku do spraw nauki. I podkreśla: - Prowadzenie badań jest jedną z najważniejszych misji każdej uczelni, także Uniwersytetu w Białymstoku.

Na UwB tę misję realizuje blisko 800 nauczycieli akademickich, wśród których jest 74 profesorów, 183 doktorów habilitowanych i 385 doktorów. Ogromna większość z ich (niemal 690) należy do grupy pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych. Prowadzą badania i wydają publikacje z zakresu 25 dyscyplin naukowych – od nauk ścisłych i przyrodniczych, społecznych, humanistycznych, po nauki inżynieryjno-techniczne, teologiczne, a nawet sztukę.

- Nasi badacze mają bardzo dobry dorobek naukowy, mimo, że pracujemy w stosunkowo młodym uniwersytecie. Mamy też osiągnięcia w skali międzynarodowej, a nasi naukowcy są uznawani za ekspertów w swoich dziedzinach. Badacze Uniwersytetu w Białymstoku są autorami licznych świetnych publikacji naukowych, z sukcesem aplikują o granty, biorą udział w przełomowych badaniach. Zatem mogę powiedzieć, że istotnie wpływają na gospodarkę, medycynę czy kulturę. Ale przede wszystkim pozwalają nam wszystkim zrozumieć otaczający świat i rządzące nim mechanizmy – dodaje prof. Izabela Święcicka.    

UwB jest regionalnym liderem pod względem liczby środków uzyskanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Tylko w latach 2016-2019 badacze z uniwersytetu zdobyli z NCN 41 grantów i 34 Miniatury, czyli dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe. Oprócz tego w tym samym okresie uzyskali 5 grantów z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i 2 granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (w ramach konsorcjum z innymi jednostkami badawczymi). Łączna kwota przyznanych środków to ponad 26 mln zł.

Naukowcy z największej podlaskiej uczelni są autorami wielu wynalazków, które uzyskały w sumie 28 patentów w kraju i za granicą, m.in. w USA. 16 kolejnych zgłoszeń czeka na rozpatrzenie.

W ostatnim rankingu uczelni akademickich wydawnictwa PERSPEKTYWY UwB zajął 6. miejsce w Polsce pod względem publikacji naukowych – ich liczby, jakości i cytowań.

- Mogę powiedzieć bez wątpliwości, że nauka zasługuje na swój dzień w kalendarzu – mówi prof. Święcicka. A zwracając się do pracowników UwB dodaje: - W imieniu władz Uniwersytetu w Białymstoku oraz własnym chciałam życzyć, aby praca naukowa dawała Państwu jak najwięcej satysfakcji, pozwoliła na realizację celów i marzeń, i aby była doceniana nie tyko od święta, ale każdego dnia.


Film z prof. Święcicką można obejrzeć na naszej stronie na Facebooku