Sześcioro młodych badaczy z UwB ze stypendiami ministra

Aż sześcioro badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Resort ogłosił listę stypendystów. W sumie znalazło się na niej 215 osób z całej Polski.

Jak można przeczytać na stronie MEiN, stypendia otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych. 

Wśród stypendystów w dyscyplinie historia jest dr Piotr Łozowski z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych. Pracuje w Zakładzie Historii Struktur Demograficznych i Gospodarczych. W 2016 r. zdobył grant z Narodowego Centrum Nauki, w 2019 – został laureatem programu START realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 

Dr Beata Piecychna z Wydziału Filologicznego znalazła się wśród stypendystów w dyscyplinie językoznawstwo. Naukowo zajmuje się m.in. translatologią kognitywną. Ma na koncie grant z NCN, jest laureatką programu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej (2019), dzięki czemu odbyła staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Była też na 3-miesięcznym stażu w Homerton College na University of Cambridge.

Stypendium w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości trafi do dr Kariny Sachpazidu z Instytutu Zarządzania. Badaczka pracuje w Zakładzie Zarządzania Strategicznego, zajmuje się transferem wiedzy i technologii. Jest zdobywczynią grantu z NCN (2015). Była pierwszym pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku, który zakwalifikował się do programu „Top 500 Innovators” – dzięki temu pojechała na staż do USA.

W dyscyplinie nauki prawne stypendystów z UwB jest dwóch (obaj z Wydziału Prawa). Pierwszym jest dr Łukasz Kierznowski z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego. Badacz ma na koncie grant NCN (2019). Dwukrotnie – jako student i jako doktorant – zdobył stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Drugi stypendysta to mgr Wojciech Zoń z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego. W 2015, jeszcze jako student, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Jest współautorem interdyscyplinarnych prac z pogranicza prawa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i medycyny. Prowadzi też badania m.in. na temat współpracy transgranicznej. 

Wśród docenionych młodych naukowców znalazła się także dr Marta Skowron Volponi z Wydziału Biologii (w dyscyplinie nauki biologiczne). Jest entomologiem, pracuje w Pracowni Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów. Na Uniwersytecie w Białymstoku realizuje trzyletni projekt badawczy, na który w 2019 roku dostała grant w konkursie NCN. To nie pierwsze jej stypendium: była już laureatką konkursu stypendialnego START organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także stypendystką Programu Bekker Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2021). 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców zostały przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej MEiN.