Szkoła letnia dla polskich doktorantów zorganizowana przez Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB

Data wydarzenia 02-09-2019

W Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB w dniach 2-6.09 odbywa się letnia szkoła pt. Środowisko – Człowiek – Gospodarka dedykowana polskim doktorantom. Jest to inicjatywa podjęta wspólnie przez Uniwersytet w Białymstoku, Max Planck Institute for Science of Human History w Berlinie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Łącznie w letniej szkole bierze udział 15 doktorantów reprezentujących uniwersytety z Białegostoku, Warszawy, Siedlec, Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Warta podkreślenia jest różnorodność zainteresowań młodych badaczy, którzy oprócz przekroju epokowego obejmującego okres od wczesnej nowożytności po wiek XX, przygotowują prace z tematyki demograficznej, historii gospodarczej, środowiskowej, społecznej, politycznej oraz historii Kościoła rzymskokatolickiego i reformowanego.

Doktoranci uczestniczą w wykładach i konwersatoriach poświęconych metodom badawczym, źródłom i dotychczasowemu dorobkowi naukowców z całego świata. Ponadto zyskują sposobność nabycia niezwykle praktycznych umiejętności w ramach warsztatów. Dotyczą one pracy ze środowiskiem R służącym zaawansowanym obliczeniom statystycznym, ich wizualizacji oraz tworzeniu baz danych, a także niezwykle przydatnym w badaniach z zakresu geografii historycznej programem GIS.

Głównym zamierzeniem organizatorów jest wprowadzenie uczestników do tych dziedzin badań historycznych, które wchodzą obecnie w dialog z naukami przyrodniczymi i społecznymi, w tym w szczególności do metod kwantytatywnych. Pozwala to nie tylko jeszcze lepiej poznać warsztat historyka w zakresie analiz społecznych, gospodarczych i demograficznych, ale także zbliżyć się do niezwykle interesującego świata badań interdyscyplinarnych.

Warto podkreślić, że udział w szkole letniej jest bezpłatny i finansowany z projektu „W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim” realizowanego pod kierownictwem dr. Piotra Guzowskiego w funkcjonującym na UwB Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej.