Szkolenia z projektu FOSTERC na Białorusi

Data wydarzenia 23-10-2017

W ramach realizacji międzynarodowego projektu Fostering Competencies Development in Belarusian Higher Education FOSTERC 3-4 października w Belarusian State Pedagogical University oraz Belarusian State University w Mińsku oraz 17-18 października w Polotsk State University w Novopołotsku i   Belarusian State Economic University w Mińsku odbyły się warsztaty na temat wdrażania w szkolnictwie wyższym procesu bolońskiego.
Szkolenia dla partnerów białoruskich prowadzili uczestnicy projektu z uczelni europejskich, w tym dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB i dr Katarzyna Szorc, obie z Uniwersytetu w Białysmtoku, oraz dr Adela García-Aracil z Hiszpanii i Danguolė Šalavėjienė z Litwy. Ponadto podczas szkoleń zespół UwB prezentował zasady wdrażania systemu ECTS (ECTS credit allocation the basisand the example of University of Bialystok) oraz odbywał indywidulane konsultacje w Institute for Higher Education Mińsku, dotyczące procedur kształcenia w państwach Unii Europejskiej.

W listopadzie planowane są kolejne warsztaty na uniwersytetach białoruskich - w Grodnie, Brześciu i Gomlu.