Test IELTS na UwB

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zaprasza do zdawania egzaminu IELTS – organizowanego przez British Council najpopularniejszego na świecie testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego.

Test IELTS (International English Language Testing System) potwierdza znajomość języka angielskiego niezbędną do studiowania na uczelniach wyższych oraz życia i pracy w krajach anglojęzycznych. IELTS jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji w ponad 140 krajach. Wśród nich znajdują się organizacje publiczne, placówki edukacyjne i firmy z sektora prywatnego.

Działające na UwB Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zaprasza nie tylko na egzamin IELTS, który odbędzie się 20 czerwca, ale także na 30-godzinny kurs przygotowujący do testu (od 20.03 do 12.06.2020 r.).

Więcej informacji na stronie internetowej SPNJO.