Trzeci doktorant z zagranicy obronił się na Wydziale Fizyki UwB

Data wydarzenia 12-01-2016

Nadeem Tahir – to trzeci młody naukowiec z zagranicy, który obronił doktorat na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Obrona odbyła się 11.01.2016 r. Rozprawa doktorska dotyczy statycznych i dynamicznych badań kryształów magnonicznych, wytworzonych klasycznie techniką litografii optycznej oraz po odpowiednim naświetlaniu jonami. Nadeem Tahir przygotował ją we współpracy z kilkoma ośrodkami naukowymi: zagranicznymi - z Singapuru i Niemiec oraz krajowymi - z Poznania i Warszawy.

Dr Tahir pochodzi z Pakistanu. Pracował m.in. Uniwersytecie Kalifornijskim (ALS Berkeley). Na UwB trafił w ramach realizacji międzynarodowego projektu TEAM. To duży projekt, o łącznej wartości ponad 1,8 mln zł, finansowany przez Fundację Nauki Polskiej. Jego głównym celem było stworzenie międzynarodowego zespołu badaczy, wyłonionych w ramach konkursów stypendialnych dla studentów studiów II stopnia, doktorantów i uczestników staży podoktorskich. Kierował nim prof. Andrzej Maziewski z UwB, jeden z liderów badań w dziedzinie fizyki magnetyków w Europie. Realizacja projektu zakończyła się pod koniec 2015 roku.

Promotorem Nadeema Tahira jest dr hab. Ryszard Gieniusz, którego rozprawa habilitacyjna została także przygotowana przy wsparciu projektu TEAM.