Uczestnicy Akademii Młodego Badacza z certyfikatami

Data wydarzenia 14-02-2018

14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku odebrało dzisiaj w Instytucie Chemii certyfikaty Akademii Młodego Badacza. Potem wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Ryszarda  Łaźnego, który wyjaśnił im na czym polega studiowanie.

– To kwestionowanie, nie zgadzanie się, dziecięce zdziwienie – mówił z pasją.

Akademia Młodego Badacza to propozycja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się biologią i chemią. W pierwszej edycji wzięła udział młodzież z pięciu renomowanych liceów i technikum z Białegostoku. Wśród nich był też Krzysztof Łuszczyński z I LO, który ukończył kurs chemii organicznej. Przyznał, że obcowanie z chemią w akademickim wydaniu, to była duża przygoda, a odbyty kurs pomógł mu w przygotowaniach do olimpiady z tego przedmiotu.

W semestrze zimowym uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, konwersatoriach oraz wykładach wspólnie ze studentami. Spośród 15  proponowanych kursów, przygotowanych przez naukowców z  UwB, największą popularnością cieszyła się genetyka.

- Część uczestników Akademii zaliczyła semestr na podstawie obecności na zajęciach. Uzyskali oni certyfikat uczestnictwa w projekcie. Część zdała egzaminy, zaliczyła przedmioty i oni otrzymali certyfikat ukończenia Akademii Młodego Badacza – mówiła podczas uroczystości dr Elżbieta Wołyniec, prodziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB.

– Zakończyliśmy też już rekrutację na semestr letni. Mamy 17 nowych studentów.

Po wręczeniu certyfikatów prof. dr hab. Ryszard Łaźny z Instytutu Chemii wygłosi wykład  pt.: „Jak prowadzić badania z chemii oraz jak studiować chemię”. Zaczął od pytania, po co są na uczelni studenci. Okazało się, że są niezwykle ważni.

Ponieważ macie jeszcze otwarte, nieskażone umysły – zwracał się do uczniów. - I swoimi, czasami naiwnymi pytaniami, możecie naprowadzić starych badaczy na właściwy trop, a dzięki temu nauka posuwa się do przodu. - I dodał:  - Bardzo liczę na was tym względzie.