Uniwersyteckie atrakcje podczas Nocy Muzeów 2019

Data wydarzenia 15-05-2019

Zwiedzanie tzw. domu partii, prezentacje, warsztaty i wystawy w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym – to atrakcje, jakie na sobotnią Noc Muzeów (18 maja) przygotował Uniwersytet w Białymstoku.

Zwiedzanie dawnego budynku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - obecnej siedziby Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Wydziału Filologicznego UwB - rozpocznie się o godz. 20.00. Grupy będą wchodzić co pół godziny – ostatnia o 23.30. Goście zajrzą m.in. do gabinetu I sekretarzy KW PZPR, egzekutywy KW PZPR, w trakcie wędrówki po gmachu dowiedzą się też nieco o historii partii w dawnym województwie białostockim. Organizatorzy przygotowali ponadto grę z udziałem zwiedzających.

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy w kampusie przy ul. Ciołkowskiego czeka na miłośników przyrody już od 17.00. Tu harmonogram atrakcji wygląda następująco:

 1. warsztaty terenowe ŚWIAT POROSTÓW /18.00-19.00/, w trakcie których uczestnicy - uczniowie klas V- VIII szkoły podstawowej - odkryją czym tak naprawdę są porosty, gdzie można je spotkać i jaką rolę pełnią w przyrodzie oraz nauczą się rozpoznawania wybranych gatunków porostów nadrzewnych i naskalnych w najbliższym otoczeniu Centrum. Podczas warsztatów samodzielnie oznaczą kilka ich gatunków, a używając bioindykacyjnej skali porostowej określą w jakiej strefie zanieczyszczenia środowiska znajduje się badany teren. Warsztaty poprowadzi dr Anna Matwiejuk.
  Konieczność rezerwacji pod dresem: matwiej@uwb.edu.pl.
  UWAGA – zajęcia odbędą się tylko przy bezdeszczowej pogodzie.

 

 1. prezentacja + warsztaty WŁOSY LUDZKIE I ZWIERZĘCE /17:00-18:00 (I grupa), 18:15-19:15 (II grupa)/ poprowadzi dr Joanna Leśniewska. 
  Włosy -  czym są, jak i gdzie powstają, jaką mają strukturę, czym różnią się zasadniczo włosy ludzkie od zwierzęcych. Do obejrzenia pod mikroskopem będą preparaty z włosów różnych gatunków ssaków dzikich i udomowionych. Można przynieść ze sobą odrobinę sierści domowego czworonoga i samodzielnie wykonać odciski włosów. 
  Zajęcia skierowane są do młodzieży szkolnej i dorosłych.
  Konieczna rezerwacja pod adresem: joanles@uwb.edu.pl(decyduje  kolejność zgłoszeń).

 

 1. warsztaty terenowe USŁYSZEĆ NIESŁYSZALNE - 21:00 - 21:45 (I grupa), 22:00 – 22:45 (II grupa) polegać będą na nasłuchiwaniu i rejestracji głosów nietoperzy żerujących w okolicy kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy użyciu detektora ultradźwiękowego. Osobą prowadzącą będzie dr Janusz Kupryjanowicz. 
  W warsztatach mogą uczestniczyć wszyscy chętni w grupach max. 20-osobowych.
  Rejestracja zgłoszeń pod adresem: kuprzool@uwb.edu.pl.

 

 1. zwiedzanie z przewodnikiemwystaw Centrum, ukazujących różnorodność ziemskiej przyrody – tak współczesnej, jak i kopalnej. Prezentują zarówno okazy organizmów obecnie żyjących na Ziemi, ale też skamieniałe szczątki roślin i zwierząt - nawet takich sprzed ponad pół miliarda lat wstecz czy meteoryty zbudowane z materii, która 4,5 miliarda lat temu tworzyła Układ Słoneczny, nasze miejsce we Wszechświecie.
  Po wystawach oprowadzi mgr Wiesław Mikucki w godzinach: 17:00 – 18:00, 19:00 – 20:00, 21:00 – 22:00, 23:00 – 24:00.
  Wstęp wolny i bez rezerwacji dla wszystkich zainteresowanych.

 

 1. zwiedzanie Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie - jego kustosz, Profesor Adam Dobroński, z ekranu telewizora w krótkiej prezentacji przedstawi Osobę Prezydenta, Jego działalność oraz pamiątki po Nim eksponowane na wystawie. 
  Gabinet otwarty będzie dla wszystkich zainteresowanych w godzinach 17.00-24.00.