Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze zaprasza na prelekcję i wystawę poświęconą geologii

24 maja (wtorek) o godzinie 10.00 w sali 2060 Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku dr Tomasz Krzywicki wystąpi z prelekcją "Z geologią na co dzień". Następnie oprowadzi po swojej wystawie poświęconej pracy geologa i kartografa, zatytułowanej "Tajemnice Natury ukryte w Ziemi" (hol Wydziału Biologii, na parterze).

Dr Tomasz Krzywicki ukończył studia geologiczne na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował do 2017 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym, w Zakładzie Kartografii Geologicznej (dawniej: Zdjęć i Map Geologicznych) w charakterze geologa–kartografa. W 1978 r. rozpoczął prace kartograficzne na obszarze północno–wschodniej Polski (Suwalszczyzna). Wykonał następujące arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000: Filipów i Żytkiejmy, Gołdap i Czarnowo Śr., Wiżajny i Poszeszupie, Puńsk, Widugiery, Rygol i Rudawka, Augustów Stacja, Rajgród i Lipsk oraz poza Suwalszczyzną - Jabłonowo Pomorskie, Ryn i Pułtusk. Wraz z objaśnieniami zostały one wydrukowane przez Wydawnictwo Państwowego Instytutu Geologicznego. Jest współautorem „Mapy Geologicznej Polski 1:500 000”. Brał aktywny udział w licznych konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, dotyczących stratygrafii i litologii plejstocenu. W lutym 2001 r. obronił pracę doktorską: "Zasięg lądolodu zlodowacenia Wisły w północno-wschodniej Polsce i obszarach przyległych" pod kierunkiem prof. dr hab. L. Marksa. Był autorem wystaw fotograficznych obrazujących obiekty przyrody nieożywionej na pograniczu polsko–litewskim: „Moreny, głazy, źródła...”, „Suwalszczyzna i Zaniemenie, dwie siostry, sąsiadki przez miedzę”, „Puszcza Romincka w obiektywie Tomasza Krzywickiego”. Jest autorem (obecnie przeniesionej do Muzeum Wigier) wystawy geologicznej „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny” w Muzeum Okręgowym w Suwałkach (otwartej w marcu 2004). Jest współautorem map i opracowań geologicznych pogranicza polsko-litewskiego i polsko-białoruskiego.