Uniwersytet III Wieku w Białymstoku zainaugurował nowy rok akademicki

Data wydarzenia 14-10-2016
13 października już po raz 23. zainaugurowali rok akademicki słuchacze Uniwersytetu III Wieku, działającego przy Uniwersytecie w Białymstoku. Aula Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zapełniła się prawie do ostatniego miejsca - tak duże jest zainteresowanie osób starszych tą formą rozwoju. Z zajęć Uniwersytetu III Wieku korzysta 600 słuchaczy, pracujących w 36 sekcjach, w tym dwóch naukowych. Uniwersytet realizuje wiele projektów, w tym międzynardowych, co umożliwia seniorom nawiązywanie kontaktów zagranicznych.
- Działając tutaj udowadniamy, że starość może mieć sens - mówiła podczas inauguracji Krystyna Szner, prezes Unwiersytetu III Wieku w Białymstoku.
Na uroczystości Uniwersytet w Białymstoku reprezentował prorektor dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB. Podkreślał, że bardzo cieszy się z energii i entuzjazmu osób starszych, które świadomie wybierają uczelnię jako najlepsze miejsce dla rozwoju.
Wśród gości uroczystości byli licznie zgromadzeni przedstawiciele białostockich uczelni, kadra profesorska, a także prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i ks. biskup Henryk Ciereszko.