Uniwersytet w Białymstoku będzie gospodarzem najbliższego zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich

Data wydarzenia 04-01-2019

Członkowie Forum Uniwersytetów Polskich spotkają się w styczniu na Uniwersytecie w Białymstoku. Organizatorem zjazdu jest Parlament Studencki największej podlaskiej uczelni. Tematem dyskusji będzie m.in. reforma szkolnictwa wyższego i rola studentów w procesie wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zjazdy FUniP odbywają się zwykle kilka razy w roku, a o przywilej ich organizacji rywalizują samorządy studenckie różnych uczelni.

Studenckie obrady odbędą się w dniach 11-13 stycznia 2019 r., w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Weźmie w nich udział ok. 100 żaków z całej Polski. Gościem spotkania będzie m.in. przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Dominik Leżański.

Najważniejszym punktem zjazdu będzie wybór nowych władz Forum Uniwersytetów Polskich. W programie dwudniowych obrad będzie też miejsce na analizy i dyskusje dotyczące zmian, jakie wprowadziła tzw. Konstytucja dla Nauki. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące regulaminów studiów, zmiany w programach kształcenia czy udział studentów w organach kolegialnych uczelni.

Wydarzenie objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Białegostoku.