Uniwersytet w Białymstoku był gospodarzem posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP

Data wydarzenia 26-06-2018

22 czerwca 2018 r. w Augustowie odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz kilkunastu uniwersytetów z całego kraju, a także dr hab. Sebastian Skuza - podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Jarosław Oliwa - dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet w Białymstoku.

Obrady dotyczyły przede wszystkim podziału dotacji podstawowej na 2018 r., wyników analizy ekonomicznej uniwersytetów publicznych za 2017 rok, a także przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów pracowników uczelni wyższych.

UKF to jedna z komisji działających w strukturze Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Przedmiotem działań UKF jest wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania finansami uniwersytetów w Polsce i stałe monitorowanie zmian związanych z gospodarką finansową uczelni. Jej członkowie spotykają się dwa, trzy razy w roku.