Uniwersytet w Białymstoku dla uczniów i nauczycieli. Za nami kolejne Forum Dyrektorów Szkół

Prezentacja strony dedykowanej szkołom, oferta Wydziału Prawa, informacja o programie tutorskim dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkolny wolontariat w czasach kryzysu – to główne tematy kolejnego Forum Dyrektorów Szkół, które odbyło się we wtorek, 15 marca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele z kilkunastu podlaskich szkół.

Forum Dyrektorów Szkół to zapoczątkowana w roku akademickim 2021/2022 inicjatywa, która ma umożliwić ściślejszą współpracę największej podlaskiej uczelni ze szkołami. Przedstawiciele placówek edukacyjnych gościli na UwB już po raz kolejny. W październiku 2021 r. spotkali się na Wydziale Matematyki, a we wtorek, 15 marca 2022 r. gospodarzem był Wydział Prawa. W planach jest już czerwcowa wizyta na Wydziale Nauk o Edukacji.

- Staramy się organizować spotkania na różnych wydziałach, by była możliwość poznania uczelni z każdej strony. Naszym wspólnym zadaniem jest zacieśnianie współpracy, bo widzimy szereg wspólnych celów, które moglibyśmy zrealizować – podkreślała, witając gości, prorektor ds. studenckich dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB.

W Forum  wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy kilkunastu podlaskich szkół ponadpodstawowych z Białegostoku, Sokółki, Łomży, Czyżewa, Dąbrowy Białostockiej.

Z kolei uczelnię, obok prorektor Jolanty Muszyńskiej, reprezentowali: prorektor ds. kształcenia dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB, przedstawiciele Wydziału Prawa: dziekan prof. Mariusz Popławski, prodziekan dr hab. Izabela Kraśnicka, dr Małgorzata Wenclik, dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska oraz kierownik Centrum Popularyzacji Nauki UwB Dorota Sawicka.

Podczas spotkania przedstawiona została nowa strona internetowa: www.szkoly.uwb.edu.pl przygotowana przez Uniwersytet z myślą o szkołach.

- Mamy dla Państwa stałą ofertę. Aby ułatwić współpracę, zebraliśmy na stronie internetowej wszystkie propozycje wykładów, warsztatów, czy lekcji, przygotowane przez jednostki UwB. Przy każdym wydziale, instytucie, czy innej jednostce znajdują się również dane kontaktowe osoby, która zajmuje się współpracą ze szkołami – wyjaśniała Dorota Sawicka z Centrum Popularyzacji Nauki UwB.

Na wtorkowym spotkaniu szerzej omówione zostały propozycje Wydziału Prawa, który w swojej ofercie ma zajęcia dotyczące m.in. społeczeństwa obywatelskiego, studiowania w UE, odpowiedzialności karnej nieletnich, własności intelektualnej, czy ochrony praw człowieka.  

 - Z drugiej strony jesteśmy bardzo otwarci, by usłyszeć czego szkoły chcą od nas, co się może przydać, gdzie możemy wspomóc naszą wiedzą, doświadczeniem, umiejętnością prowadzenia zajęć na poziomie akademickim, ale jednak skierowanych do uczniów – mówiła prodziekan Wydziału Prawa dr hab. Izabela Kraśnicka.

- Forum Dyrektorów Szkół to znakomite forum do wymiany poglądów, dyskusji i do tego byśmy wspólnie ustalali, co jest ważne dla reprezentantów szkół i naszej uczelni. Mamy ten sam cel: chcemy zrobić wszystko co możliwe, by kształcenie w województwie podlaskim było na jak najwyższym poziomie – podkreślał dziekan prof. Mariusz Popławski.

W programie wtorkowego spotkania znalazła się również informacja o programie tutorskim dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Uczeń jako badacz, naukowiec i odkrywca” oraz o roli wolontariatu szkolnego w czasach kryzysu. Nie zabrakło też dyskusji.