Uniwersytet w Białymstoku nawiązuje kolejne kontakty z uczelniami zza wschodniej granicy

Data wydarzenia 09-10-2018

Dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia złożył wizytę w Samarskiej Filii Moskiewskiego Miejskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (Rosja), gdzie spotkał się z przedstawicielami uczelni.

Celem spotkania było nawiązanie współpracy oraz uzgodnienie jej zakresu. Obie uczelnie zadeklarowały chęć prowadzenia wspólnych działań naukowo-badawczych, projektów naukowych oraz wymiany pracowników i studentów. Zwieńczeniem rozmów będzie w najbliższym czasie podpisanie umowy o współpracy pomiędzy obiema uczelniami.