Uniwersytet w Białymstoku ponownie w QS World University Rankings!

Największa podlaska uczelnia ponownie została odnotowana w QS World University Rankings! Zestawienie obejmuje w sumie ponad 1400 najlepszych uniwersytetów i politechnik z całego świata. W tym gronie znalazły się 22 polskie uczelnie, a Uniwersytet w Białymstoku jest jedyną z naszego regionu: uplasował się w grupie sklasyfikowanej na miejscach 1001-1200.

QS World University Rankings należy – obok Rankingu Szanghajskiego, THE World University Rankings i US News Global University Ranking - do czterech najpopularniejszych tego typu zestawień na świecie. Jego metodologia obejmuje takie kryteria, jak reputacja uczelni w międzynarodowym środowisku akademickim i wśród pracodawców, dostępność kadry dla studentów, cytowania oraz stopień umiędzynarodowienia kadry i studentów.

Wyniki QS World University Rankings 2023.

Więcej informacji o rankingu na stronie PERSPEKTYW.

Przypomnijmy, że QS World University Rankings to nie jedyne międzynarodowe zestawienie najlepszych uczelni, w którym figuruje Uniwersytet w Białymstoku. UwB odnotowany został również w rankingu przygotowanym przez Center for World University Rankings (CWUR), a także w rankingu dyscyplin naukowych (Global Ranking of Academic Subjects  - GRAS). Więcej o tych wynikach – na stronie UwB.