Uniwersytet w Białymstoku rozwija współpracę ze Wschodem

Data wydarzenia 22-11-2017

Uniwersytet w Białymstoku nawiązał współpracę z rosyjskim Państwowym Uniwersytetem w Pietrozawodsku.

W kwietniu 2017 r. rektor Państwowego Uniwersytetu w Pietrozawodsku profesor Anatolij Woronin złożył oficjalną wizytę na Uniwersytecie w Białymstoku na zaproszenie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku dr. hab. Roberta Ciborowskiego, prof. UwB.

Następnie, we wrześniu br. dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia złożył rewizytę na Uniwersytecie w Pietrozawodsku.

Celem spotkań było nawiązanie współpracy w kwestii wspólnych projektów naukowych, współpracy naukowo-badawczej, wymiany pracowników i studentów.

Efektem rozmów będzie podpisanie umowy o współpracy pomiędzy uczelniami.

Państwowy Uniwersytet w Pietrozawodsku to kolejna uczelnia zza wschodniej granicy, która jest zainteresowana współpracą z Uniwersytetem w Białymstoku. 

Na zdjęciu stoją od lewej: profesor Anatolij Woronin rektor Państwowego Uniwersytetu w Pietrozawodsku; dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku; Andrzej Chodkiewicz, konsul generalny RP w Sankt Petersburgu.