Uniwersytet w Białymstoku uruchamia rekrutację uzupełniającą!

Data wydarzenia 15-09-2020

 

Ciągle jest szansa, by dołączyć do grona studentów Uniwersytetu w Białymstoku. W piątek 4 września uczelnia uruchamia rekrutację uzupełniającą na wybrane kierunki na studiach stacjonarnych I i II stopnia. Zapisy chętnych potrwają do 15 września i będą prowadzone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwb.edu.pl).

Na studiach I stopnia kandydaci będą mieć do wyboru 17 kierunków i sześć modułów specjalizacyjnych na kierunku filologia. Oto szczegóły:  

Wydział Biologii: biologia, ekobiznes, mikrobiologia

Wydział Chemii: chemia, jakość i bezpieczeństwo środowiska

Wydział Ekonomii i Finansów: międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomiczno-prawny

Wydział Filologiczny: filologia angielska z językiem rosyjskim, filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę jęz. francuskiego od podstaw), język francuski stosowany z hiszpańskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę jęz. francuskiego od podstaw), filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę jęz. rosyjskiego od podstaw), filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością jęz. rosyjskiego), filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu, filologia polska

 Wydział Fizyki: fizyka

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych: historia, stosunki międzynarodowe

Wydział Matematyki: matematyka

Instytut Filozofii: filozofia i etyka

Instytut Informatyki: informatyka, informatyka i ekonometria

Instytut Socjologii: socjologia

Instytut Studiów Kulturowych: kulturoznawstwo

 

Na studiach II stopnia zapisy będą prowadzone na następujących kierunkach:

Wydział Biologii: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym

Wydział Chemii: chemia kryminalistyczna i sądowa

Wydział Ekonomii i Finansów: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wydział Filologiczny: filologia angielska, filologia rosyjska – przekładoznawstwo. filologia polska

Wydział Fizyki: fizyka

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych: historia, stosunki międzynarodowe

Wydział Matematyki: matematyka

Wydział Nauk o Edukacji: praca socjalna

Instytut Filozofii: filozofia

Instytut Socjologii: socjologia

Instytut Studiów Kulturowych: kulturoznawstwo

Instytut Zarządzania: zarządzanie

Rekrutacja uzupełniająca potrwa do 15 września.

Największa podlaska uczelnia w roku akademickim 2020/2021 przygotowała 4180 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. W ofercie UwB znalazło się w sumie 36 różnych kierunków. Podczas podstawowej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie (w sumie 2250 miejsc) zarejestrowało się ponad 5,5 tysiąca kandydatów. Największą popularnością cieszyła się ekonomia, na którą zgłosiło się 559 chętnych. Na drugim miejscu znalazło się prawo – 448 kandydatów, na trzecim filologia angielska - 440 chętnych. Pod względem liczby kandydatów na miejsce tradycyjnie od kilku lat prym wiedzie kryminologia – w tym roku o każde z 25 miejsc starało się ponad 14 chętnych.

Ciągle trwa rekrutacja na studia niestacjonarne na UwB. Zakończy się 15 września. Tu na chętnych czeka w sumie 970 miejsc.