Uniwersytet w Białymstoku z nominacją do "ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2019"

Data wydarzenia 02-12-2019

Uniwersytet w Białymstoku znalazł się wśród uczelni nominowanych do "ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2019". Nagrody te otrzymują uczelnie, których badania wnoszą największy wkład w postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. UwB został nominowany w kategorii Natural Sciences (Obszar nauk ścisłych), obok Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jak informują pomysłodawcy nagród, są one przyznawane w sześciu szerokich dyscyplinach (według klasyfikacji OECD): obszarze nauk rolniczych i przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, humanistycznych, nauk o zdrowiu i medycznych, nauk ścisłych oraz społecznych. Przy wyłanianiu zwycięzców brane są pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

Uniwersytet w Białymstoku szczególnie dobrze wypadł w obszarze nauk ścisłych. Jak można przeczytać w uzasadnieniu nominacji, „publikacje z tej dyscypliny stanowią prawie 58% dorobku uczelni z czego ponad 76% stanowią artykuły naukowe, opublikowane w czasopismach takich jak: Physical Review D, Physical Review Letters oraz Astrophysical Journal Letters. Blisko 45% dokumentów powstało w wyniku współpracy z autorami z zagranicy, a prawie 15% stanowią publikacje w pierwszym decylu najczęściej cytowanych na świecie.” Autorzy rankingu wymieniają też „topowych autorów” pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego zakresu. To prof. Piotr Jaranowski i prof. Andrzej Maziewski z Wydziału Fizyki oraz dr hab. Ewa Schmeidel prof. UwB z Instytutu Informatyki.

Gala wręczenia nagród odbyła się wczoraj (2.12.2019) w Warszawie, podczas czwartej konferencji z cyklu „Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”. Wzięła w niej udział prof. Izabela Święcicka, prorektor UwB ds. nauki, która w imieniu uczelni odebrała wyróżnienie.

Konferencja zorganizowana została przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" w ramach „International Visibility Project” prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jego celem jest poprawa międzynarodowej postrzegalności i pozycji polskich uczelni w rankingach akademickich.

Elsevier to globalna firma zajmująca się m.in. analizą informacji. Stworzyła takie platformy naukowe, jak Scopus czy SciVal.

Więcej informacji o nagrodzie dostępnych jest na stronie internetowej.

Fot z Gali wręczenia nagród - Anita Kot.