Uniwersytet wybrał rektora

Data wydarzenia 13-04-2016

Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB, będzie rektorem Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2016-2020. Wyboru dokonało dziś (13.04.2016) Kolegium Elektorów UwB.  

Spośród 96 ważnie oddanych głosów dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB, otrzymał 80 głosów. Drugi z kandydatów, prof. dr hab. Jan Cieśliński z Wydziału Fizyki, uzyskał poparcie 14 elektorów.

Rektor elekt obejmie funkcję 1 września.  


Dr hab. Robert Ciborowski
jest profesorem UwB na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Obecnie jest także prorektorem ds. ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje na uczelni od 1993 roku.

Od początku pracy naukowej związany z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania. W latach 2002-2005 był jego prodziekanem, a od 2005 do 2012 r., przez dwie kadencje, pełnił funkcję dziekana. W latach 2005-2014 kierował Zakładem Systemów Ekonomicznych, od 2015 - Katedrą Ekonomii Politycznej. Jest wieloletnim członkiem różnych komisji i gremiów uniwersyteckich, a także członkiem Senatu UwB.

Zainteresowania naukowe dr. hab. Roberta Ciborowskiego, prof. UwB, obejmują rozwój gospodarczy, ekonomikę innowacji i transferu technologii oraz Austriacką Szkołę Ekonomii. Jest autorem ponad 60 publikacji krajowych i zagranicznych z tego zakresu. Uczestniczył - jako ekspert i zarządzający - w szeregu projektów badawczych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, związanych z rozwojem gospodarczym, innowacjami i transferem technologii.

Wśród swoich najważniejszych działań, a zarazem wyzwań, jakie stoją przed uniwersytetem, rektor elekt wymienia utrzymanie stabilności finansowej, zdynamizowanie ścieżki rozwoju UwB, a także jego umiędzynarodowienie.

 

Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB, ma 49 lat. Jest żonaty, ma córkę. Jego pasje to piłka nożna, muzyka i wszystko, co się da przeczytać. Jak mówi - ma także dwa zadowolone z siebie psy.

Galeria: (kliknij)