Upamiętnienie Profesor Aliny Myrchy

Data wydarzenia 14-10-2015

20 października o godz. 13.00 w Instytucie Biologii UwB, przy ul Ciołkowskiego 1J odbędzie się uroczystość nadania auli głównej imienia Profesor Aliny Myrchy, założycielki Instytutu.

Najważniejszym punktem uroczystości będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej Profesor Aliny Myrchy przez dr hab. Iwonę Ciereszko, prof. UwB, dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Osobę Profesor Myrchy upamiętnią w swoich wystąpieniach: prof. Leonard Etel, rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Maciej Gliwicz (Uniwersytet Warszawski), prof. Jan Taylor (UwB), dr hab. Elżbieta Kulikowska-Karpińska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku). Panią Profesor wspominać też będą pracownicy Instytut Biologii UwB. Uroczystość uświetni koncert kameralny w wykonaniu studentów i pracowników Uniwersytetu Muzycznego im Fryderyka Chopina i występ chóru UwB.

Profesor Alina Myrcha (1939 – 2014) z białostocką uczelnią związana była od 1975 roku aż do przejścia, w 2008 roku, na emeryturę. W filii UW w Białymstoku stworzyła Zakład Biologii, przekształcony w 1989 roku w Instytut Biologii i kierowała nim przez 20 lat. Pełniła funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, była również zastępcą kierownika Filii UW w Białymstoku. Przez cały czas pracy uniwersyteckiej kierowała Zakładem Fizjologii Zwierząt.