Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. Leszkowi Borysiewiczowi

Data wydarzenia 21-02-2018

Prof. sir Leszek Borysiewicz odbierze tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Uroczystość odbędzie się 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 na Wydziale Prawa UwB, podczas uroczystego posiedzenia Senatu uczelni.

Prof. Leszek Borysiewicz to nie tylko wybitny biolog światowej sławy, ale też menadżer naukowy - w latach 2010-2017 piastował funkcję rektora Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Senat Uniwersytetu w Białymstoku, uchwałą z 27 września 2017 r., nadał mu tytuł doktora honoris causa w uznaniu jego wkładu w rozwój medycyny molekularnej, w szczególności w zwalczanie chorób nowotworowych oraz za wieloletnie zaangażowanie we współpracę ze środowiskiem naukowym UwB oraz społecznością Podlasia. 

Do nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem w Cambridge doszło z inicjatywy pracowników Wydziału Prawa UwB. Jej efektem była między innymi wizyta prof. Leszka Borysiewicza na Uniwersytecie w Białymstoku w październiku 2014 r., na zaproszenie ówczesnego rektora UwB prof. Leonarda Etela. Prof. Borysiewicz wygłosił w nowo otwartym kampusie UwB wykład na temat Zarządzanie Uniwersytetem w Cambridge. Kontakty zaowocowały też podpisaniem (8 listopada 2014 r.) umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Cambridge.

Od początku współpracy prof. Leszek Borysiewicz wspiera różne inicjatywy Uniwersytetu w Białymstoku. W ostatnich miesiącach jest zaangażowany w rozwijanie kontaktów pomiędzy Cambridge Conservation Initiative a różnymi wydziałami Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie podjęcia i prowadzenia wspólnych badań nad dziedzictwem i ochroną Puszczy Białowieskiej, zarówno w jej polskiej, jak i białoruskiej części.

Prof. Leszek Borysiewicz urodził się 13 kwietnia 1951 roku w Wielkiej Brytanii, w Cardiff k. Bristolu. Jego rodzice - Zofia Helena i Jan Borysiewiczowie - pochodzą z Podlasia. Podczas poniedziałkowej uroczystości prof. Borysiewicz odbierze również Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego, którą wręczy Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.

Prof. Borysiewicz jest piętnastą osobą, której Senat UwB nadał godność doktora honoris causa.