UWAGA! Awaria aplikacji do głosowania w Budżecie Obywatelskim!

Data wydarzenia 29-10-2018

Osoby, które głosowały internetowo – prosimy o oddanie głosu jeszcze raz! Mamy czas do 5 listopada!

W związku z awarią aplikacji do głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2019 osoby, które zagłosowały poprzez formularz internetowy, otrzymają e-maila z prośbą o ponowne potwierdzenie wybranych przez siebie projektów. E-maile zostaną skierowane tylko do osób, które zagłosowały poprzez formularz internetowy i potwierdziły swój głos.

Przypominamy, że wśród projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019, które zostały zakwalifikowane do głosowania, znalazła się inicjatywa p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej”. Jest to inwestycja bardzo ważna m.in. dla naszej uczelni, dlatego gorąco zachęcamy, byście Państwo na nią zagłosowali.

Projekt oznaczony jest numerem M11 na liście projektów ogólnomiejskich, a dotyczy budowy kanału deszczowego, odprowadzającego wody opadowe z odcinka od ul. Mickiewicza do rzeki Białej. Jego koszt oszacowany został na 691 500 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Elektrycznej jest inwestycją bardzo potrzebną, bo mógłby zostać do niej przyłączony Wydział Prawa UwB. W przypadku, gdyby projekt nie uzyskał dotacji z Budżetu Obywatelskiego, uczelnia musiałaby w przyszłości sfinansować inne, kosztowne rozwiązania techniczne umożliwiające odprowadzanie wód deszczowych z jej posesji.

Szczegóły w linku poniżej:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/awaria-aplikacji-do-glosowania-w-budzecie-obywatelskim.html