UwB będzie współpracował z 11. Pułkiem Artylerii w Węgorzewie

Porozumienie o współpracy podpisali dziś (28 czerwca 2022 r.) rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski oraz dowódca 11. Pułku Artylerii w Węgorzewie płk. Mariusz Majerski.

Jak można przeczytać w dokumencie, porozumienie o współpracy zostanie podpisane w związku z potrzebą wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i studentów w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podpisanie umowy miało miejsce w Sali Senatu Uniwersytetu w Białymstoku, w obecności dr. hab. Jarosława Matwiejuka, prof. UwB, prorektora ds. rozwoju.