UwB gospodarzem obrad Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Na Uniwersytecie w Białymstoku trwają dziś (1.07.2022) obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W kampusie największej podlaskiej uczelni spotkali się przedstawiciele władz blisko dwudziestu uniwersytetów.

- To dla nas zaszczyt i przyjemność gościć rektorów polskich uniwersytetów. Mam nadzieję, że obrady okażą się owocne. Spotkania KRUP zawsze są okazją do dzielenia się dobrymi praktykami, wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla uczelni – komentuje prof. dr hab. Izabela Święcicka, prorektor UwB ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Jak mówi przewodnicząca KRUP, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tematyka obrad koncentruje się wokół kilku aktualnych problemów i wyzwań, z jakimi mierzą się uczelnie. Jednym z nich jest kształcenie na kierunkach, których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy, takich jak informatyka. Przedstawiciele uczelni dyskutowali co robić, by zdolnych studentów tych kierunków zatrzymać na uczelniach, tak by mogli kształcić kolejnych żaków. Rozmawiali też m.in. o programach studiów i możliwości ich racjonalizacji, a także o pomyśle stworzenia platform dyskusyjnych środowiska akademickiego wewnątrz uniwersytetów. Efektem obrad ma być też m.in. uchwała dotycząca sposobu przekazywania uczelniom subwencji, która zostanie następnie przekazana ministrowi edukacji i nauki.  

- Chodzi o działania, które mają usprawnić aktualne rozwiązania, uzupełnić pewne luki, które się uwidaczniają w praktyce stosowania przepisów. Przykładem są zapisy dotyczące kosztów delegacji i noclegów recenzentów w przewodach doktorskich czy habilitacyjnych. W tej chwili na różnych uczelniach różnie się je interpretuje. Chcielibyśmy, aby przepisy klarownie wyjaśniały, na kim ciąży obowiązek pokrywania kosztów wspomnianych delegacji – wyjaśnia prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

Jak można przeczytać na stronie internetowej KRUP, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) została powołana przez Rektorów Uniwersytetów na zjeździe w Krakowie w dniu 16 lutego 1989 roku. Była to odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie 18 września 1988 r. w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich.

Celem Konferencji, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest zacieśnienie współpracy między Uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.