UwB ogłasza rekrutację uzupełniającą na studia niestacjonarne

Data wydarzenia 27-09-2022

To już ostatnia szansa, by w nowym roku akademickim zostać studentem Uniwersytetu w Białymstoku. W najbliższy poniedziałek uczelnia uruchamia rekrutację uzupełniającą na studia niestacjonarne. Zapisy potrwają dwa dni (26 i 27 września) i będą prowadzone w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (irk.uwb.edu.pl/).

Kandydaci mają do wyboru 9 kierunków na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, 7 kierunków - na studiach drugiego stopnia oraz dwa kierunki na jednolitych magisterskich. To oferta przygotowana przez Wydział Ekonomii i Finansów, Wydział Nauk o Edukacji oraz Wydział Prawa i Instytut Zarządzania.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się w poniedziałek, 26 września, a zakończy 27 września, o godz. 23.59. Będzie prowadzona w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

W środę, 28 września kandydaci poznają wyniki postępowania rekrutacyjnego. Dzień później (29 września) osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą musiały dostarczyć wymagane dokumenty do siedziby wybranego wydziału/instytutu. Szczegółowy harmonogram rekrutacji uzupełniającej można znaleźć na stronie: rekrutacja-uzupelniajaca-studia-niestacjonarne.

Rekrutacja uzupełniająca:

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo
 • Ekonomia
 • Kryminologia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca socjalna
 • Prawo i podatki w biznesie
 • Zarządzanie

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo
 • Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
 • Ekonomia
 • Kryminologia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Prawo