UwB otrzyma blisko 19 mln zł na siedzibę Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie

Data wydarzenia 14-03-2018

18 mln 952 tys. zł – tyle wyniesie dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozbudowę siedziby dla Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie. Umowę w tej sprawie podpisali dziś (14.03.2018) Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz prof. Robert Ciborowski – rektor UwB.

Umowa została podpisana podczas spotkania prasowego, które odbyło się na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB. Minister Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu dziękował rektorowi i całej wspólnocie akademickiej Uniwersytetu w Białymstoku.

- Państwo wzięliście na siebie ciężar realizacji misji, która powinna spoczywać na całym polskim państwie. Tą misją jest podtrzymywanie polskości na terytorium Litwy, budowa inteligencji, intelektualnych, profesjonalnych elit polskich – mówił Jarosław Gowin. - Dla naszego rządu, myślę, że dla nas wszystkich, dla całego polskiego społeczeństwa, jest bardzo ważne, aby ci Polacy, którzy zamieszkują na terytorium Litwy, mieli poczucie, że pamiętamy o nich, że chcemy inwestować w trwanie i rozwój polskości w Wilnie oraz na terytorium całej Litwy – dodał minister.

Z kolei prof. Robert Ciborowski dziękował ministrowi za to, że dostrzegł problemy, jakie wiążą się z prowadzeniem studiów w Wilnie, ale jednocześnie misyjność takiej działalności UwB.

 - Dla nas jest to decyzja kluczowa. To być albo nie być dla tego wydziału – powiedział rektor. -  Mam nadzieję, że wywiążemy się z tego na tyle dobrze, że będę mógł się panu premierowi pochwalić za czas jakiś, że nasz wydział w Wilnie jest coraz lepszy, że wypełniamy misję nauczania, prowadzenia zajęć i jeszcze bardziej rozwiniemy nasz wydział.       

W spotkaniu prasowym w kampusie UwB wzięli też udział Stanisław Derehajło – doradca ministra, Tomasz Zalewski – kanclerz UwB, a także dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB – dziekan Wydziału Ekonomiczno–Informatycznego w Wilnie. Ministrowi Gowinowi towarzyszyli ponadto 2 podlascy posłowie – Jacek Żalek oraz Mieczysław Baszko. 

Działający od października 2007 roku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie był pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Była to również pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. Od 10 lat wydział realizuje niezwykle ważną misję: umożliwia polskiej młodzieży w tym kraju kształcenie na poziomie akademickim w języku polskim. W ten sposób zrealizowany został jeden z najważniejszych postulatów mieszkających na Litwie Polaków.

Do tej pory wydział ukończyło już ponad 600 absolwentów, aktualnie w murach jednostki kształci się 293 studentów. Jednostka cały czas się rozwija. Przez pierwsze lata działalności kształciła na dwóch kierunkach licencjackich: ekonomii i informatyce, od roku 2014/2015 wzbogaciła ofertę o ekonomiczne studia II stopnia. Kolejnym krokiem w rozwoju wydziału było uruchomienie przed trzema laty trzeciego kierunku na studiach pierwszego stopnia – europeistyki.

Od początku działalności Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie problemem był brak własnego, odpowiedniego do potrzeb filii budynku. Wprawdzie w 2008 roku udziałowcy Universitas Studiorum Polona Vilnensis (organizacji wspierającej rozwój polskiego szkolnictwa na Litwie) podjęli decyzję o przekazaniu uczelni działki z budynkiem przy ul. Makowej 22, jednak obiekt ten od początku był niewystarczający. Budynek ma powierzchnię ok. 300 m² - mieściły się w nim 2 sale wykładowe. Od kilku lat nie może być używany ze względu na zły stan techniczny. W efekcie zajęcia odbywają się w wynajmowanych pomieszczeniach, które nie tylko nie gwarantują należytego komfortu studentom i pracownikom, ale oznaczają też dodatkowe wydatki dla uniwersytetu.

Władze Uniwersytetu w Białymstoku mają nadzieję, że studenci wileńskiego wydziału rozpoczną naukę w nowej siedzibie w 2021 roku.