UwB sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Data wydarzenia 17-09-2019

Uniwersytet w Białymstoku przystąpił do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (DSOU). W imieniu UwB Kartę Deklaracji podpisała prof. Izabela Święcicka – prorektor ds. nauki.

Uroczystość miała miejsce dziś (17.09.2019) podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki zorganizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wziął w niej udział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 

Zgodnie z treścią deklaracji, jej sygnatariusze zobowiązują się m.in. do kształtowania takich postaw przyszłych elit, które będą sprzyjały budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości, a także wrażliwości społecznej. Dokument obliguje też uczelnie do podejmowania badań i prac wdrożeniowych, które mogą się przyczynić do rozwiązywania istotnych problemów społecznych. 

Deklaracja została zainicjowana przez środowiska akademickie współpracujące z ówczesnym Ministerstwem Rozwoju (2017) w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - organu pomocniczego ministra. Pierwsi sygnatariusze podpisali ją w tym samym roku, podczas konferencji Społeczna Odpowiedzialność Nauki zorganizowanej w MR we współpracy z MNiSW.