UwB w międzynarodowym projekcie wspierającym uczelnie na Białorusi

Data wydarzenia 09-11-2016

Uniwersytet w Białymstoku, wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Litwy i Finlandii, rozpoczął realizację projektu, którego celem jest wdrożenie europejskich rozwiązań dotyczących kształcenia na białoruskich uczelniach.

Projekt Fostering Competencies Development in Belarusian Higher Education (FOSTERC) będzie realizowany przez 3 lata. Liderem jest Politechnika w Walencji (Hiszpania), partnerami - uniwersytety z Białegostoku, Wilna (Litwa) i Turku (Finlandia) oraz jedna z hiszpańskich firm specjalizujących się w badaniach socjologicznych. Partnerami po stronie białoruskiej są uczelnie i instytucje zarządzające szkolnictwem wyższym – w sumie 10 podmiotów.

- Chodzi o to, by zaangażowane w nasz projekt szkoły wyższe i instytucje z Białorusi zapoznały się z unijnym podejściem do nauczania, a tamtejsi studenci – do uczenia się. W Unii Europejskiej wdrożony został proces boloński. Jednym z elementów wspólnej polityki w dziedzinie edukacji są tzw. Europejskie Ramy Kwalifikacji, opisujące jaką wiedzę, kompetencje i umiejętności powinni zdobywać studenci na różnych poziomach kształcenia. Do tych wytycznych dostosowane są programy krajowe. Dzięki temu poziom i zakres kształcenia na różnych europejskich uczelniach jest podobny. To sprzyja mobilności studentów i wyrównuje ich szanse na europejskim rynku pracy - mówi dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, kierownik zespołu merytorycznego z Uniwersytetu w Białymstoku. -  Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem, zaprezentować rozwiązania w zakresie dydaktyki białoruskim partnerom. Pokazać im model skoncentrowany na mierzalnych efektach kształcenia uniwersyteckiego.

Uniwersytet w Białymstoku bierze udział w realizacji wszystkich projektowych zadań. W kilku ma rolę wiodącą. To pracownicy UwB mają opracować model organizacji pracy dydaktycznej uczelni wyższych, który będzie koncentrował się na jakości i efektach kształcenia. Naukowcy z Białegostoku opracują też program szkoleń warsztatowych dla pracowników uczelni białoruskich. Jedno z takich spotkań eksperckich, w którym udział wezmą wszyscy partnerzy projektu, odbędzie się w siedzibie UwB.

W skład zespołu merytorycznego realizującego projekt z ramienia Uniwersytetu w Białymstoku wchodzą oprócz dr hab. Małgorzaty Dajnowicz (Wydział Historyczno-Socjologiczny) także dr Anna Rybak (Wydział Matematyki i Informatyki) i dr Katarzyna Szorc (Wydział Pedagogiki i Psychologii).

Pieniądze na realizację międzynarodowego projektu FOSTERC, blisko 1 mln Euro, pochodzą z unijnego programu Erasmus+. Z tego Uniwersytet w Białymstoku otrzyma na swoje zadania ponad 70 tys. Euro.