UwB współpracuje z Luoyang Normal University w Chinach

Data wydarzenia 25-09-2017

W dniach 18-20 września 2017 roku przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku w ramach rewizyty odwiedzili Luoyang Normal University (LNU) w Chinach.

Rezultatem wizyty jest podpisanie dwóch umów: o współpracy i o uznaniu zaliczanych przedmiotów. Ze strony UwB umowy przedstawił Prorektor ds Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB.

W dalszych etapach ustalane będą konkretne programy, w których uczestniczyć mogą studenci i wykładowcy z LNU podczas pobytu na Uniwersytecie w Białymstoku na zasadzie wzajemności.