W ramach Uniwersyteckiego Centrum Podcastów rozpoczyna się cykl rozmów: Masz prawo do...

Eksperci będą mówić o naszych prawach i pokazywać do czego mamy prawo. W ramach Uniwersyteckiego Centrum Podcastów Uniwersytetu w Białymstoku rusza nowy cykl podcastów pt. Masz prawo do... Cykl prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Prawa UwB.

- Ponieważ startujemy w  nadzwyczajnym czasie, kiedy codziennie granice Polski przekraczają dziesiątki tysięcy migrantów z ogarniętej wojną Ukrainy, postanowiliśmy mówić, jakie prawa mają w Polsce obywatele tego kraju. Chodzi o prawa podstawowe: prawo pobytu, prawo do opieki zdrowotnej - w razie nagłej potrzeby, prawo do pracy... - mówi Dorota Sawicka z Uniwersyteckiego Centrum Podcastów.

Ekspertami będą wykładowcy z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, którzy często w sposób praktyczny stosują wiedzę, pracując np. w Sądzie Pracy. W taki też sposób chcą pomóc tym, którzy w dramatycznych warunkach uciekają od 24 lutego z Ukrainy. Najczęściej to kobiety i dzieci oraz osoby starsze. Najnowsze dane mówią, że polską granicę przekroczyło już ponad milion obywateli Ukrainy.

Podcasty powstają w ramach projektu „Misja 3.0 – Uniwersytet Otwarty” finansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Gotowe są już trzy odcinki. Pierwszy dotyczy prawa do ochrony międzynarodowej, drugi - prawa do legalnej pracy, trzeci - prawa do opieki zdrowotnej. Dostępne są na stronie: www.uwb.edu.pl/uniwersyteckie-centrum-podcastow

Warto dodać, że na Wydziale Prawa porad udziela także Studencka Poradnia Prawna.


Masz prawo do... ochrony międzynarodowej. 


MASZ PRAWO DO… legalnej pracy. 


 MASZ PRAWO DO… opieki zdrowotnej.